گزارش تصویری نمایشگاه ایران جابکس و ایران اجوتک

۱۸ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۵ ۱۲

نمایشگاه جابکس و ایران اجوتک در از ۱۳ لغایت ۱۶ اسفندماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.