گزارش تصویری بازدید معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی از نمایشگاه مشاغل خانگی قم