نشست بیست و هشتم کمیته علوم انسانی جهاددانشگاهی تشکیل شد

معاونت آموزش و کارآفرینی
۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | ۰۹:۱۲ کد : ۲۶۳۱ آرشیو ۱۴۰۱
تعداد بازدید:۳۲
بیست و هشـ تمین نشـست کمیته علوم انسانی این نهاد بیستم شهریور ۱۴۰۱ در معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی برگزار شد. به گفته ی دکتر علیرضا شفیعی ، در این جلسه "دو" درخواست ارتقای مرتبه به دانشیاری از "دانشگاه " پژوهشگاه علوم انسانی"مورد بررسـی قرار گرفت که نتیجه آن به کمیسیون تخصصی و علم و فرهنگ" هیات ممیزه جهاد ارجاع خواهد شد. سرپرست اداره ی امور اعضای هیات علمی افزود: در سال جاری این کمیته "۱۳ "جلسه داشته است و "۲۱ "پرونده را مورد بررسی قرار داده است.

نظر شما :