معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان

۱۳ مهر ۱۴۰۰ | ۱۱:۱۲ ۶

بازدید معاون آموزشی جهاد دانشگاهی از بخشهای مختلف آموزشی پژوهشگاه رویان
امروز پنجشنبه هشتم مهرماه
در این بازدید، ابتدا جناب آقای دکتر بیجندی دیداری با جناب آقای دکتر شاهوردی، رئیس پژوهشگاه رویان داشتند و گزارشی دو جانبه از فعالیتهای آموزشی رد و بدل شد.
سپس معاون محترم جهاد دانشگاهی، از فضاهای آموزشی پژوهشگاه رویان به ویژه استودیو امید (استودیوی تازه تاسیس معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان که محل برگزاری کنگره بین المللی رویان نیز بوده است)، مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت و مرکز آموزشی دانش آموزی "سلول های بنیادی برای همه"، بازدید کردند.
در پایان این دیدار که حدود ۳ ساعت به طول انجامید، در حضور معاونین آموزشی جهاد دانشگاهی و پژوهشگاه رویان توافقات خوبی در جهت پیشبرد اهداف علمی و آموزشی پژوهشگاه رویان و جهاد دانشگاهی در سطح ملی و بین المللی صورت گرفت.
معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان، کمال سپاس و قدردانی خود را از حضور همکار پر تلاش و جهادی، جناب آقای دکتر بیجندی، معاون محترم آموزشی جهاد دانشگاهی در پژوهشگاه رویان تقدیم می دارد، باشد که نتایج این دیدار منجر به ارتقاء هر چه بیشتر جایگاه علمی و آموزشی جهاد دانشگاهی گردد.