گزارش تصویری آزمون پائیز ۱۴۰۰

۲۲ مهر ۱۴۰۰ | ۲۱:۰۵ ۱۵

گزارش تصویری آزمون پائیز ۱۴۰۰

سمنان
کرمانشاه
گلستان
کرمانشاه
کرمانشاه
البرز
هرمزگان
هرمزگان
هرمزگان
البرز
البرز
گلستان
گلستان
کهگیلویه و بویر احمد
کهگیلویه و بویر احمد