کاربرگ تقاضای احتساب پایه سالانه ( برای بهره‌مندی از ۸۰ درصد مزایای هیات علمی)

تعداد دانلود :۳۳۸
۲۴ آذر ۱۴۰۰ | ۱۵:۵۳
تعداد بازدید: ۳۲۰

شناسنامه علمی متقاضی استفاده از ۸۰ درصد مزایای هیات علمی
دانلود فایل
0.069 MB
فرم احتساب پایه ۸۰ درصد مزایای هیأت علمی ـ نهایی
دانلود فایل
0.219 MB
دستورالعمل ترفیع پایه سالانه اعضای هیات علمی جهاددانشگاهی - برای هشتاددرصد
دانلود فایل
0.017 MB
نظر شما :