ارتقا مرتبه به استادیاری با مدرک تحصیلی (وزارت بهداشت)

۰۲ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۶:۳۵
تعداد بازدید: ۱۶۴۸

فرم مدارک مورد نیاز ارتقاء به استادیاری با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی
دانلود فایل
0.013 MB
جدول آیین نامه ارتقا
دانلود فایل
0.072 MB
رزومه
دانلود فایل
0.083 MB
نظر شما :