نود و هفتمین جلسه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی جذب جهاددانشگاهی تشکیل شد.

معاونت آموزش و کارآفرینی
۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | ۰۸:۳۹ کد : ۲۶۲۹ آرشیو ۱۴۰۱
تعداد بازدید:۳۶

نود و هفتمین جلسه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی جذب جهاددانشگاهی 19 شهریور ماه 1401 در سالن اجتماعات معاونت آموزشی جهاددانشگاهی برگزار شد.

به گفته ی محمدرضا واحدی، در این جلسه "چهار" پرونده  ورود به رسته هیات علمی پیمانی از  واحدهای سازمانی " پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و پژوهشکده سرطان معتمد "  بررسی شد و با متقاضیان یاد شده مصاحبه صورت گرفت که نتایج مصاحبه ها و بررسی های کارگروه ، به هیات اجرایی جذب ارجاع خواهد شد.

مدیر اداره ی دبیرخانه ی هیات اجرایی جذب جهاددانشگاهی افزود: در سال جاری این کارگروه " هشت" جلسه داشته و تعداد سی و یک پرونده را مورد بررسی قرار داده است.


نظر شما :