نشست هفتم کمیسیون علوم انسانی و هنر هیات ممیزه جهاددانشگاهی تشکیل شد

معاونت آموزش و کارآفرینی
۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | ۰۸:۴۷ کد : ۲۶۳۴ آرشیو ۱۴۰۱
تعداد بازدید:۲۴

هفتمین نشست کمیسیون علوم انسانی و هنر این نهاد بیست و دوم تیر ماه 1401در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد. به گفته ی دکتر علیرضا شفیعی ، در این جلسه "سه" درخواست دانشیاری ازواحدهای سازمانی "پژوهشگاه و "دو" درخواست ارتقای مرتبه با مدرک "دانشگاه علم و هنر یزد " علوم انسانی و مطالعات اجتماعی" و "دفتر مرکزی جهاد" مورد بررسی قرار گرفت و تحصـیلی به استادیاری از "سازمان فعالیت های قرآنی" که نتایج آن، به هیات ممیزه ی جهاد دانشگاهی ارجاع خواهد شد. سـرپرسـت اداره ی امور اعضای هیات علمی افزود: : این کمیسیون در سال جاری "سھ" جلسه تشکیل داد و "۱۰ "پرونده ی ارتقای مرتبه را مورد بررسی قرار داده است.


نظر شما :