نشست دویست و چهل و پنجمین کمیته ترفیعات جهاددانشگاهی تشکیل شد

معاونت آموزش و کارآفرینی
۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۵:۰۷ کد : ۲۶۴۲ آرشیو ۱۴۰۱
تعداد بازدید:۲۶

دویسـت و چهل و پنجمین جلسـه ی کمیته ترفیعات جهاددانشـگاهی سـی شهریور ماه 1401 در معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی برگزار شد. به گفته ی دکتر علیرضا شفیعی ،در این جلسه "28 "درخواست ترفیع پایه ی سالانه مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن، به واحدهای سـازمانی متقاضـیان و معاونت پشتیانی و مدیریت منابع دفتر مرکزی جهاد ارجاع خواهد شد. سرپرست اداره ی امور اعضای هیات علمی افزود: در سال جاری این کمیته "۴ "جلسه داشته است و تعداد 173پرونده را مورد بررسی قرار داده است.


نظر شما :