موافقت کارگروه اولویت های جذب پیمانی با شروع فرآیند علمی و عمومی ۱۲ متقاضی

۰۲ آذر ۱۳۹۸ | ۱۵:۰۶ کد : ۳۶۸ اداره جذب هیات علمی
تعداد بازدید:۱۲۹۳
موافقت کارگروه اولویت های جذب پیمانی با شروع فرآیند علمی و عمومی ۱۲ متقاضی

کارگروه بررسی اولویت‌های جذب هیات علمی پیمانی جهاددانشگاهی در جلسه بیست و هشتم آبان ماه خود، با بررسی سوابق علمی متقاضیان معرفی شده از طرف پژوهشکده‌های توسعه و برنامه ریزی تبریز، سرطان معتمد، علوم و فناوری مواد غذایی خراسان رضوی، فرآوری مواد معدنی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و تکنولوژی تولید خوزستان، پژوهشگاه رویان، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی، واحدهای استان کرمانشاه و علوم پزشکی تهران و موسسه آموزش عالی خوزستان  با تقاضای 12 نفر جهت شروع فرآیند علمی و عمومی در کارگروه های تخصصی جذب موافقت نمود.


( ۱ )

نظر شما :