پانزدهمین جلسه کارگروه اولویت های جذب پیمانی هیات اجرایی جذب جهاددانشگاهی روز سه شنبه پانزدهم بهمن ماه در محل معاونت آموزشی دفتر مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد.

۱۹ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۵:۳۲ کد : ۶۵۱ اداره جذب هیات علمی
تعداد بازدید:۷۷۹
پانزدهمین جلسه کارگروه اولویت های جذب پیمانی هیات اجرایی جذب جهاددانشگاهی روز سه شنبه پانزدهم بهمن ماه در محل معاونت آموزشی دفتر مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد.

به گفته ی دکتر علیرضا شفیعی رییس اداره دبیرخانه هیات اجرایی جذب جهاددانشگاهی، در این جلسه ضمن بررسی سوابق علمی متقاضیان معرفی شده از سوی پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی تبریز، پژوهشکده معتمد، پژوهشکده مواد معدنی، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاه علم و هنر یزد، واحد استان کرمانشاه، واحد آذربایجان غربی و موسسه آموزش عالی خوزستان با تقاضای ۱۹ نفر جهت شروع فرآیند علمی و عمومی در کارگروه های تخصصی جذب موافقت شد.

وی افزود: دو پرونده جذب پیمانی نیز با توجه به رزومه علمی متقاضیان مورد موافقت قرار نگرفت و مختومه گردید.

پانزدهمین جلسه کارگروه اولویت های جذب پیمانی هیات اجرایی جذب جهاددانشگاهی روز سه شنبه پانزدهم بهمن ماه در محل معاونت آموزشی دفتر مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد.

به گفته ی دکتر علیرضا شفیعی رییس اداره دبیرخانه هیات اجرایی جذب جهاددانشگاهی، در این جلسه ضمن بررسی سوابق علمی متقاضیان معرفی شده از سوی پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی تبریز، پژوهشکده معتمد، پژوهشکده مواد معدنی، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاه علم و هنر یزد، واحد استان کرمانشاه، واحد آذربایجان غربی و موسسه آموزش عالی خوزستان با تقاضای ۱۹ نفر جهت شروع فرآیند علمی و عمومی در کارگروه های تخصصی جذب موافقت شد.

وی افزود: دو پرونده جذب پیمانی نیز با توجه به رزومه علمی متقاضیان مورد موافقت قرار نگرفت و مختومه گردید.


نظر شما :