فرم‌ها و آیین‌نامه‌های تسهیلات آموزشی

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۰
تعداد بازدید: ۱۲۵۴

شیوه نامه تکمیل شناسنامه علمی
دانلود فایل
0.075 MB
فرم‌های مربوط به ارتقای مرتبه وزارت علوم و اعضای هیات علمی پژوهشی
دانلود فایل
2.985 MB
فرم گزارش تحصیلی
دانلود فایل
0.083 MB
فرم درخواست استفاده از تسهیلات آموزشی
دانلود فایل
0.107 MB
فرم تمدید تسهیلات آموزشی
دانلود فایل
0.077 MB
فرم اشتغال به کار قبل از دفاع
دانلود فایل
0.344 MB
آیین نامه تسهیلات آموزشی جهاددانشگاهی
دانلود فایل
2.311 MB
نظر شما :