شست هفدهم کمیته فنی مهندسی جهاددانشگاهی تشکیل شد

معاونت آموزش و کارآفرینی
۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۳:۵۱ کد : ۲۶۲۸ آرشیو ۱۴۰۱
تعداد بازدید:۱۴۰

هفدهمین نشست کمیته فنی مهندسی این نهاد شانزدهمشهریور ماه 1401 در معاونت آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی برگزار شد. به گفته ی دکتر علیرضا شفیعی ،در این جلسـه "یک" درخواست ارتقا به "استادی" از "دانشگاه علم و فرھنگ " مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن، به کمیسیون تخصصیھیات ممیزه جھاد ارجاع خواهد شد. سـرپرست اداره ی امور اعضای هیات علمی افزود: در سـال جاری این کمیته "۶ "جلسه داشته است و "۱۰ "پرونده را مورد بررسی قرار داده است


نظر شما :